Oferta:

 

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ewidencje vat
Sporządzanie deklaracji do GUS
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową
Porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Deklaracje podatkowe
Prowadzenie rozliczeń właścicieli i udziałowców
Prowadzenie rozliczeń z pracownikami
Opracowanie zakładowego planu kont
Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
sporządzanie list płacowych, rachunków do umów cywilnoprawnych


Kadry i płace

Prowadzenie dokumentacji kadrowej
Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
Przygotowanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
Sporządzanie deklaracji PFRON
Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-8A, PIT-11, PIT-40
Sporządzanie list płacowych, rachunków do umów cywilnoprawnych
Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 

Pamietaj

o rozliczeniach

termin tuż tuż :)

Informacje

przydatne linki